[genç soluklar 2007]
yasin keskin giysi ve kimlik
yasin keskin
1985 Ankara doğumlu. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Halen Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsamında Geleceğin Sermayesi Projesi'nin temsilciliğini yapıyor.
giysi ve kimlik
Günümüzde bireyselliğin artması ve seçeneklerin çokluğu, kimliği de kullanıp atılan bir tür tüketim aracı haline dönüştürdü. Kellner'in belirttiği gibi "postmodern kimlik, rol yapma ve imaj'dan ibaret"tir. Postmodern kimlikler ise çeşitli ve değişkendir. Bu projede otoportre tekniğini kullanarak günümüz imaj dünyasına ve oluşan kimlik sorunlarına 'Giysi ve Kimlik' başlığı altında değinirken kitle kültürüne ve toplumdaki ön yargılara eleştirel bir bakış açısı getirmeye, insanın varoluşundan günümüze giysiye yüklenen anlamları incelemeye ve nesnelere verdiğimiz önem ile aslında kişilerin de bir şekilde nesneleştiğini vurgulamaya çalıştım. Ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler nedeniyle imajın önemli hale gelmesinin kimlik sorununu doğurduğunu belirtip giysinin sınıf, statü ve cinsiyet ayrımı gibi konularla olan ilişkisine değinerek çoğu zaman biçimin günümüzde öz yerine geçtiğini ve giysinin fetiş bir obje olarak insan yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladım. İmajın her şey olarak görüldüğü günümüzde, dış görünüşün ve cinsiyetin arkasına geçip asıl olanın dış görünüş değil 'insan olabilmek' olduğunun altını bir kez daha çizmek istedim.