[genç soluklar 2007]
batur gökçeer dilovası
batur gökçeer
1981 Ankara doğumlu. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Belgesel fotoğrafçılık hayatına Moldova'da yaşanan insan ticaretinin terk edilen çocuklar üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlayan projesi ile başladı. Bu proje, 2006 yılında İstanbul'da sergilendi. 2007 yılında Ankara'da, kişisel projelere kaynak sağlamak için ‘Bağımsız Fotoğrafçılar’ı kurdu. Halen Kuzey Irak'taki hayatı konu alan yeni projesi üzerinde çalışıyor.
dilovası
Türkiye’de kontrolsüz bir şekilde gelişmekte olan endüstrinin insan hayatına etkilerini görmek üzere gittiğim Dilovası'nda, insanlarla girdiğim ilişki ve konuyla ilgili yaptığım araştırmalar, burasıyla ilgili gündemde yer alan kanser vakalarının veya hava kirliliğinin, aslında daha kolektif ve derin bir sorunun su yüzüne çıkan parçaları olduğunu anlamamı sağladı. 1980'lerde hızlı bir şekilde küçük bir köyden 180’i aşkın fabrikası ve 50 bin nüfusu ile bir endüstri kasabasına dönüşen belde, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yörüngesindeki önemli değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkmış ve vazgeçilmez bir bölge haline dönüşmüştü. Küresel pazarda rekabet edebilmek için çalışanına ve çevresinde yaşayanlara zarar vermesine göz yumulan bu üretim sistemi, iç ve dış karışıklıklarla kırılan bir iktisadî yapının yerini alan yeni kalkınma anlayışının sonucuydu. 'Dilovası' projesi, 2006 yılında, bu sistemin görülmeyen diğer tarafındaki insanlarla yaşayarak, zenginleşme, kalkınma ya da ilerlemenin bedeli üzerine düşünerek geçen 6 aylık bir deneyimin ortaya çıkarttığı fotoğraflardan oluşmaktadır.