[genç soluklar 2007]
ahmet gülkokan cezaevinde yaşam
ahmet gülkokan
1979 Edremit doğumlu. Fotoğraf çalışmalarına, restorasyon ön lisans eğitimini aldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu'nda başladı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun oldu.
cezaevinde yaşam
'Cezaevinde Yaşam', Ayvalık Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin cezaevi içindeki yaşayışlarını konu alan toplumcu belgeci bir yaklaşımı içeren fotoğraflardan oluşmaktadır.
Bu projede sınırlayıcı mekânın insan üzerindeki etkilerini ve cezaevinin kendine ait alt kültürünün varlığıyla birlikte yaşayışların nasıl şekillendiğini, mahkûmların yaşam biçimlerini, psikolojilerini ve mekânın duygusunu sadece ışık ve mekân olanaklarıyla doğrudan aktarmaya çalıştım.
Suskunluk içinde derin bekleyişlere tanık oldum. Mahkûmların kendi içlerinde yaşadıkları pişmanlıklar, suskunluklar… Cezaevinde yaşanılan zamanın kaybolan bir zaman olduğunu ve bu zaman içinde kendilerinin de kaybolduklarını dile getirdiler. Hayatın farklı kulvarlarında koştuğumuzdan bahsedip, içerisiyle dışarısının farklı kulvarlar olduğunu, mekânın kültürüyle şekillenen yaşamlarını, o an dışarıda olmak istediklerini anlattılar. 'Öteki' kavramı söz konusu olduğunda, toplumcu gerçekçi bağlamda yapılan çalışmalar ötekinin portreleridir. Cezaevi mekânında insanmekân ve günlük yaşam pratikleri bağlamında gerçekleştirdiğim 'Cezaevinde Yaşam' adlı proje de, bu dünyaya tanıklığımı dış dünyaya taşımak, bu konuda duyarlılık ve işlevsellik kazandırmayı amaçlamaktadır.